Tradycja i nowoczesność.

Interdyscyplinarne kierunki studiów.

Odwiedź naszego facebooka i youtube'a.
Odwiedź portal naszej Uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Zapoznaj się z naszą ofertą

ZAPRASZAMY na TRiLiadę 2019 - 29.05.2019!!
Studenckie Koło Naukowego Inżynierii Rolniczej oraz Dyrekcja Instytutu Inżynierii Biosystemów zapraszają do wzięcia udziału w TRiLiadzie 2019. TRiLiada - święto studentów Ekoenergetyki, Informatyki i agroinżynierii, Informatyki stosowanej oraz Inżynierii rolniczej odbędzie się 29 maja 2019 r. w Instytucie Inżynierii Biosystemów.
Celem TRiLiady jest poszerzenie zdobywanej przez studentów wiedzy z zakresu inżynierii rolniczej, a także integracja społeczności studenckiej. W programie przewidziana jest część wykładowa (w godzinach 9:00 - 13:00), podczas której zaprezentowane zostaną uczestnikom najnowsze osiągnięcia z branży inżynierii rolniczej. Jak zwykle, pomiędzy wykładami przewidziano konkursy dla publiczności, w których nagrodami będą pamiątkowe koszulki. Po zakończeniu części wykładowej (ok. godz. 14:00) odbędzie się prezentacja ciągników i maszyn rolniczych na dziedzińcu Instytutu.
Integralną częścią tegorocznej TRiLiady będzie konkurs dla drużyn studenckich o Puchar TRiLiady. Na konkurs ten składać się będą: quiz kończący część wykładową, w którym pytania zadawane będą przez prelegentów, oraz turniej zręcznościowy rozegrany na dziedzińcu Instytutu. Drużyny studenckie chcące wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie rejestracji w recepcji TRiLiady w godz. 8:30 – 9:00. Decyzją Pani Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii na czas trwania TRiLiady zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków studiów: Ekoenergetyka, Informatyka i agroinżynieria, Informatyka stosowana, Inżynieria rolnicza oraz Rolnictwo.

Zobacz podsumowanie edycji 2018

Kierunki studiów

W ofercie dydaktycznej Instytutu Inżynierii Biosystemów znajdują się trzy interdyscyplinarne kierunki studiów z zakresu nowoczesnego, podążającego za najnowszymi trendami, rolnictwa.

Ekoenergetyka

EKOENERGETYKA

Kierunek umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych, nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.

Zobacz szczegóły
Inżynieria Rolnicza

INŻYNIERIA ROLNICZA

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii występujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

Zobacz szczegóły
Informatyka Stosowana

INFORMATYKA STOSOWANA

Studia na kierunku przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-żywnościowej. Nabywają oni unikatowych umiejętności i kompetencji zawodowych, co czyni ich poszukiwanymi i docenianymi na rynku pracy.

Zobacz szczegóły

ZESPOŁY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

Instytut Inżynierii Biosystemów jest największą jednostką organizacyjną umiejscowioną na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nasza naukowo-dydaktyczna kadra prowadzi badania naukowe w następujących obszarach zainteresowań:

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

Dostępne w Instytucie Inżynierii Biosystemów bogate zaplecze dydaktyczne umożliwia studentom zdobycie aktualnej,
fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu studiowanej dziedziny problemowej.

Zobacz więcej

Sale
wykładowe

Zobacz więcej

Sale
ćwiczeniowe

Zobacz więcej

Laboratoria
komputerowe

Zobacz więcej

Laboratoria
specjalistyczne

Zobacz więcej

Warsztat

Zobacz więcej

Hala
maszyn

INSPIRUJĄCE WYDARZENIA

W Instytucie Inżynierii Biosystemów organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń o charakterze naukowym, dydaktycznym oraz integracyjnym. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki oraz Poznańska Noc Naukowców pozwalają na popularyzowanie wiedzy naukowej oraz naszych osiągnięć. AgroShow, Polagra Premiery i inne umożliwiają nam zaprezentowanie naszej oferty naukowo-dydaktycznej, a nasi pracownicy i doktoranci udzielają uczestnikom organizacyjnego i merytorycznego wsparcia. Konferencje naukowe są okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Dni Kół Naukowych pozwalają na poszerzenie zdobywanej przez studentów wiedzy, a także wspomagają integrację społeczności studenckiej. Do imprez o charakterze dydaktycznym należy zaliczyć także pokazy i wykłady otwarte, w trakcie których zaproszone firmy prezentują studentom swoje najnowsze rozwiązania oraz aktualne technologie. Istotnym wydarzeniem są także Targi Pracy, których celem jest ułatwienie nawiązania kontaktów pomiędzy firmami a studentami poszukującymi możliwości startu zawodowego.

Festiwal Nauki i Sztuki

Noc Naukowców

AgroShow

POLAGRA

Targi Pracy

Dni Kół Naukowych

Konferencje i Szkoły

Pokazy

Wykłady otwarte