PRZEDSTAWICIELE KIEROWNICTWA

Przedstawiciel ds. Staży i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Przedstawiciel ds. Informacji Naukowej i Upowszechniania Wiedzy
prof. UPP dr hab. inż. Karol Durczak

Przedstawiciel ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym
prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Koszela

Przedstawiciel ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Mirosław Czechlowski

Przedstawiciel ds. Doktorantów
prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała

Przedstawiciel ds. Projektów Badawczych
dr inż. Jakub Mazurkiewicz

Przedstawiciel ds. Aparatury Naukowo-Badawczej
dr inż. Dawid Wojcieszak