LABORATORIA SPECJALISTYCZNE

Pracownia Ekotechnologii zajmuje się badaniami dotyczącymi procesu fermentacji metanowej, kompostowania, technologiami dezodoryzacji i redukcji emisji gazowych oraz metodami zagospodarowania odpadów organicznych.

Pozostałe laboratoria